Zagubione w tłumaczeniu? Muzyka jezuitów pomiędzy tono romano a moro consueto "obcej" Europy

31 października 2017 r., godz. 18.30

vicolo Doria 2

12. Conferenza 31 X 2017 TJez

12. Conferenza 31 X 2017 TJez

Muzyczna kultura jezuitów w Polsce opierała się z jednej strony na uniwersalnych przykładach praktykowanych w Rzymie, z drugiej na lokalnych konwencjach. Obie strategie były bezpośrednio powiązane z charakterem misyjnym Towarzystwa jezusowego i stanowiły komplementarne paradygmaty fenomenu jakim był przekaz kultury muzycznej. Jeżeli proces ten przyjmiemy jako przekład/tłumaczenie możemy postawić sobie pytanie jak kultura ta została "przełożona" i w jaki sposób zmieniały się  sposoby i wzorce tego "tłumaczenia".

Tomasz JEŻ studiował muzykologię na uniwersytetach w Warszawie, Getyndze i Berlinie. Po obronie pracy doktorskiej pt. "Madrygał w Europie północno-wschodniej. Dokumentacja-recepcja-przeobrażenia gatunków" w 2012 r. podjął pracę w Inytytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu "Colombo" Fundacji Nauki Polskiej przebywał w Rzymie w latach 2007/2008. Jest autorem trzech monografi i blisko 60 artykułów naukowych poświęconych materiałom źródłowym i ideologicznym aspektom kultury muzycznej. Prowadzone przez niego badania i studia koncentrują się na kulturze muzycznej óląska i Republiki Dwojga Narodów w XVI-XVIII w.

 

Drukuj